Alicja Czyrska

Popularyzator wiedzy z zakresu zdrowego mózgu, inicjator akcji Mózg: Aktywacja! W latach 2010-2016 Redaktor Naczelny popularnonaukowych pism: 21.WIEK, 21.WIEK Extra oraz Świat na dłoni Extra. Aktualnie ekspert Projektu COGNINET prowadzonego w ramach Pelion S.A. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk.

Paweł Maro

Doradca Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w Pelion S.A. W latach 1996–2000 Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Studiów Europejskich - Instytutu Europejskiego w Łodzi. Współorganizator i pierwszy Dyrektor Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.