Rada Programowa

Dr Corinne E. Lathan

Założyciel i Prezes Zarządu firmy ANTHROTRONIX.

Prof. Elżbieta Pyza

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prof. Irena Nalepa

Profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Biochemii Mózgu oraz zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Farmakologii PAN, członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Wszechświat.

Prof. Jacek Rożniecki

Kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. 

Maretha Żurakowska

Autor programu rozwoju zawodowego HumanBrand. Wykładowca studiów wyższych podyplomowych i MBA oraz mentor kariery międzynarowej organizacji biznesowej Professional Women's Network.

 

Alvaro Fernandez

Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy SharpBrains.

Prof. Jolanta Zawilska

Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Maciej Banach

Profesor kardiologii, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polk.

Prof. Barbara Nawrot

Kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. 
 

Prof. Tomasz Sobów

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Oddziału Psychiatrii Wieku Podeszłego Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.