Rada Fundacji

Prof. Jerzy Vetulani

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Niezrównany popularyzator nauki, poruszających w swoich wykładach najczęściej tematykę funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Jacek Szwajcowski

Założyciel oraz Prezes Zarządu Pelion S.A. Uczestnik corocznych spotkań World Economic Forum w Davos, a w 2005 roku członek międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Od 2001 roku jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu, a od 2015 jej prezesem. Ponadto jest inicjatorem Fundacji "Dbam o Zdrowie", której głównym celem statutowym jest zapewnienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej poprzez finansowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Od czasu powstania Fundacja pomogła ponad 20 tys. osób.

Mariola Belina-Prażmowska

Wiceprezes Zarządu Pelion S.A. ds. Rozwoju i Relacji Inwestorskich. Biegły Rewident. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o. W latach 2010 - 2014 Wiceprezes Zarządu Business Support Solution S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych kilku spółek.

Lidia Kołucka-Żuk

Dyrektor ds. Strategii Komunikacji Pelion S.A. W swojej karierze zawodowej związana z Fundacją Forda oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. W latach 2008 – 2012 doradca strategiczny Premiera RP w zakresie administracji publicznej, relacji państwo –  obywatel, dialogu społecznego, big data i agendy cyfrowej. Współautorka Raportu "Polska 2030" i „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju". Członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Nowoczesna Polska. W 2013 r. wybrana do grona Yale World Fellows.

Dr hab.  Jerzy Leszczyński

Doktor habilitowany prawa, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pelion S.A., Monnari Trade S.A., Członek Rady Nadzorczej BSP S.A. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna.

Egle Zulaniene

Członek Zarządu CEPD N.V, od 2007 Prezes Zarządu UAB NFG na Litwie, wchodzącego w skład Grupy Grupy CEPD N.V. Przed rozpoczęciem działaności biznesowej prowadziła praktykę lekarską w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Kownie.

W latach 2001-2007 CEO JSC LIMEDIKA. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Kownie, International School of Management oraz Akademii Psychologii w Wilnie.